Skip to content

Türkeitürkische Benennungen für Farnpflanzen

Ingeborg Hauenschild


Pages 123 - 130

DOI https://doi.org/10.13173/medilangrevi.27.2020.0123
Frankfurt am Main

1 Akalιn, Şevki 1952. Büyük bitkiler kιlavuzu. (Genişletilmiş 2. baskι.) Ankara. (Ilk baskι Bursa 1936.)

2 ARL = Azärbayğanğa-rusğa lüγät. Č. 1. 2. Bakï 1986–1989.

3 ARS = Azerbajdžansko-russkij slovar'. Sost. X. A. Azizbekov. Baku 1965.

4 B I = Baytop, Turhan 1984. Türkiyede bitkiler ile tedavi (Geçmişte ve bugün). İstanbul.

5 B II = Baytop, Turhan 1994. Türkçe bitki adlarι sözlüğü. Ankara.

6 Bedevian, Armenag 1936. Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names. Cairo.

7 Gürbüz, Ali 1982. Şifalι nebatlar. 2. baska. İstanbul.

8 Hauenschild, Ingeborg 2013. Bei den Türkvölkern gebräuchliche Benennungen für den Schachtelhalm. Turkic Languages 17: 140–152.

9 Kenber, Lütfi Arif 1981. Pratik çiçekçilik İlâveli dördüncü basιlιş. İstanbul.

10 Redh = New Redhouse Turkish-English Dictionary. Istanbul 1968.

11 Stw = Steuerwald, Karl 1972. Türkisch-deutsches Wörterbuch. Wiesbaden.

12 TaRS = Tatarsko-russkij slovar'. Moskva 1966.

13 USE = Ŭzbek sovet ėncklopediyasï. T. 1–14. Taškent 1971–1980.

14 YaD = Yanï dünya. Taškent 1991.

15 Yalçιn, Ayhan 1986. A'dan Z'ye şifâlι, bitkiler, ev ilâçlarι, şifâlι, sular ansiklopedisi. 4'üncü baskι. İstanbul.

Share


Export Citation