Weiter zum Inhalt

Rektionskomposita in der türkeitürkischen und aserbaidschanischen Pflanzenlexik


Seiten 93 - 100

DOI https://doi.org/10.13173/medilangrevi.23.2016.0093
Frankfurt am Main

1 Akalın, Şevki 1952. Büyük bitkiler kılavuzu. Ankara.

2 ARL = Azärbayǧanǧa-rusǧa lüγät. 1. Bakï 1986.

3 Baytop, Turhan 1984. Türkiyede bitkiler ile tedavi. (Geçmişte ve bugün.) İstanbul.

4 Baytop, Turhan. 1994. Türkçe bitki adları sözlüǧü. Ankara.

5 Bedevian, Armenag K. 1936. Illustrated Polyglottic Dictionary of Plant Names. Cairo.

6 DS = Türkiye'de halk aǧzından derleme sözlüǧü. 1–12. Ankara 1963-1982.

7 FA = Flora Azerbajdžana. T. 1–8. Baku 1950-1961.

8 Hauenschild, Ingeborg 1989. Türksprachige Volksnamen für Kräuter und Stauden. Wiesbaden.

9 Kenber, Lütfi Arif 1984. Süs ve salon bitkileri. İstanbul.

10 Radloff, Wilhelm 1893-1911. Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. Bd. 1–4. Sanktpeterburg.

11 Redhouse = New Redhouse Turkish English Dictionary. Istanbul 1968.

12 Steuerwald, Karl 1972. Türkisch-deutsches Wörterbuch. Wiesbaden.

13 Tuncer, Hadiye (Hrsg.) 1978. Mustafa Feyzi Hayati-zade Efendi. Yabani bitkiler sözlüǧü. C. 1. Ankara.

14 Yalçın, Ayhan 1986. A'dan Z'ye şifâlı bitkiler, ev ilâçları, şifâlı sular ansiklopedisi. 4′üncü baskı. İstanbul.

Empfehlen


Export Citation